Tôi mở bộ combo kr65 của THK thì thấy vitme bi có 4 mối ren nhưng chỉ có một mối có bi chạy, bác nào hiểu về dòng này tư vấn giúp xem liệu nó có vấn đề gì không?
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	vitmebikr65.jpg 
Views:	0 
Size:	153.3 KB 
ID:	46962
rãnh có bi thì mỡ sạch, 3 rãnh còn lại thì còn nguyên mỡ trong rãnh khi con trượt đi qua.