như tiêu đề em đã đăng . đang cần ngay và luôn. spinle mới và hoạt chạy ok là em đổi liền. biến tần của em đang dùng còn mới đến 95% nhưng do spinle loại này khi thay thế mác quá nên em không dùng nữa.