Em đang ở hà nội mấy ngày. Định rạnh chạy đi bãi kiếm ít đồ cơ khí dựng con máy.
Mấy bác biết chỉ em ít địa chỉ vs.
Cảm ơn các bác nhiều