mình có 2 nửa khuôn này ai làm được inbox nhé, dài 300mm đường kính 72, chạy trên sắt hoặc nhôm cũng được

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	1.JPG 
Views:	0 
Size:	45.5 KB 
ID:	57948Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	2.JPG 
Views:	49 
Size:	34.2 KB 
ID:	57949