có mấy bộ như thế này . trượt Star của Đức. bản 15 . các bác chỉ việc thêm vitme là có 1 bộ Z chiều dài trượt là 220mm.giá của ẻm là 290K/1 bộ :3
lh : 0988 488 chín ba tám