Như tiêu đề e cần mua 3 tấm sắt phay phẳng kích thước cơ bản: 400x200x15; 300x200x15 và 350x350x15 ai có để lại e với ạ.