Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	vach-4.jpg 
Views:	9 
Size:	36.3 KB 
ID:	62916
nhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ. cho em xin file cnc với ạ.