Ngày trước mua về làm dư mất hơn 20 chục con này , tiếp điển kép 60A, cuộn hút 24V, rơ le to bằng cái nắm đấm . Bác nào ủng hộ rước hộ em cái hoặc đổi lấy mấy cái step chơi cũng được