Hàng rã tủ còn rất đẹp
Giá: PLC 2T6
Module DA: 800k
Bác nào kết thì alo em
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140625_172302_zps34049497.jpg 
Views:	0 
Size:	83.5 KB 
ID:	2604
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140625_172319_zpsc20d65ce.jpg 
Views:	1 
Size:	76.1 KB 
ID:	2605
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140625_172336_zpsda2f217b.jpg 
Views:	0 
Size:	43.8 KB 
ID:	2606
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140625_172354_zps0fd250a1.jpg 
Views:	0 
Size:	61.0 KB 
ID:	2607