em dùng lệnh Region rerief trong chế độ sketch khi sang chế độ relief thì không thấy nó hiện. giờ e muốn hiện ở chế độ relief để chuyển thành bitmap đen trắng thì làm cách nào ạ