Em xin mod gian này bán ít đồ kiếm sữa cho cháu ạ!
Ms1: Ray TBI bản 20 2 block dài 650 (hàng kiểm tra không rơ, sượng): 850k/bộ (Sl 20 bộ)
Ms2: Ray TBI bản 20 2 block dài 550 (hàng đã kiểm tra không rơ, sương): 750k/bộ (sl 5 bộ)
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMAG0335.jpg 
Views:	0 
Size:	464.6 KB 
ID:	67403Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMAG0336.jpg 
Views:	0 
Size:	469.9 KB 
ID:	67404Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMAG0337.jpg 
Views:	0 
Size:	369.4 KB 
ID:	67405Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMAG0333.jpg 
Views:	0 
Size:	383.1 KB 
ID:	67406Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMAG0332.jpg 
Views:	0 
Size:	423.1 KB 
ID:	67407Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMAG0331.jpg 
Views:	0 
Size:	470.3 KB 
ID:	67410Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMAG0337.jpg 
Views:	0 
Size:	369.4 KB 
ID:	67405Em tên ĐỊNH - Hà Nội HP(Zalo): O94.38.38.333