Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_5159.jpg 
Views:	2 
Size:	612.2 KB 
ID:	68077Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_5180.jpg 
Views:	4 
Size:	598.5 KB 
ID:	68076Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_5158.jpg 
Views:	0 
Size:	490.8 KB 
ID:	68078Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_5156.jpg 
Views:	0 
Size:	518.3 KB 
ID:	68079Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_5155.jpg 
Views:	4 
Size:	486.9 KB 
ID:	68080Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_5152.jpg 
Views:	11 
Size:	664.4 KB 
ID:	68081
thah lý vài em motor của mỹ tốc độ 3450v/phút phù hợp làm motor kéo công suất 1,5hp và 1hp chạy điện 1 pha 220v thông số như hình giá ra đi 1 em là 1000k/1,5hp và 800k/1hp