Các bác giúp e nguồn 220v vào con này ah. E gà quá. Mua lâu mà chưa có sài
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG20181219210732.jpg 
Views:	18 
Size:	52.1 KB 
ID:	68145
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG20181219210737.jpg 
Views:	18 
Size:	62.4 KB 
ID:	68146