em tính chế máy plasma + router . mà phân vân ko biết dùng thc của hãng nào tốt, hướng dẫn tận tình , vì còn rất gà trong vụ plasma , mong mọi người chỉ bảo