em cần mua hộp số như hình. tỉ số 1/33 hoặc 1/30, đầu vào cốt âm 14mm, size 60. bác nào có liên hệ em 0338846348 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	2ed2ec400264e03ab975.jpg 
Views:	1 
Size:	767.1 KB 
ID:	70473