Em chào mng ạ. Em đang định thiết kế hệ trục tọa độ 3 trục (400x700x600), thao tác bằng tay, nhưng muốn lắp thêm cơ cấu cho nó hiển thị tọa độ của các trục mà chưa biết bắt đầu từ đâu.. Mng ai có thông tin xin chỉ giáo với ạ.. Em cám ơn.