Em đang cần vài bộ ezi-servo size 42,57 hoặc 60 đều được, anh nào có dư để cho em.
Liên hệ Zalo:Tĩnh, 0908169013. Thanks.