Tôi cần mua encoder của TECO mã 48-2500P8-D8-5V, bác nào có báo giúp.
Xin cảm ơn.