Tình hình là em có sửa máy ở khu vực Hà Nội vài ngày, có cụ nào rảnh không cho em giao lưu với ạ, em sửa vài chỗ nên ki có địa điểm chính xác ạ