Mình càn đổi 2 bộ ( 8 pcs) con trượt HSR15 của SAMICK THK còn khá đẹp láy 2 bộ SR hoặc SSR15
Cụ nào có thì đổi cho mình nhé. Tks
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20190526_120800.jpg 
Views:	1 
Size:	411.4 KB 
ID:	73322