Các bác chỉ em chỗ khắc chữ lên cái đĩa máy in date này với nha.
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	images.jpg 
Views:	72 
Size:	5.5 KB 
ID:	2971

Thịnh 0986*9720*97