Các bác giúp e coi vấn đề không mô phỏng được trong môi trường có phôi của MASTERCAM 2018 , e đã cài đi cài cài lại nhiều lần . Mong nhận đượ sự giúp đỡ cua
ae . Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	lỗi.png 
Views:	1 
Size:	370.6 KB 
ID:	74271