Bác nào có bộ gá gương thấu kính laser CO2 cũ không dùng để lại em. nếu có ib giá giúp em. thanks all