Em cần mua 2 cây vitme. 1 cây phi 16, dài 60cm, double nut. Hành trình khoảng 40-45cm.
1 cây phi 12->16, dài 43cm, double nut. Hành trình khoảng 20 đến 25cm.

Gối đỡ FK, FF cho 2 cây này nếu có.

Liên hệ: 0934592468 Vũ
Occutit@gmail.com

Thanks các bác đã đọc tin.