Các anh cho e hỏi có ai rành sử dụng phần mềm này không cho em nhờ tí:
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	cool.png 
Views:	0 
Size:	29.1 KB 
ID:	74717