Hiện tại em đang xài con DK7732 máy của em nó bị 4 vấn đề là :

- Cắt ra sản phẩm nó có rằng cưa ( mặc dù em đã thay bạc đạn , thay cục đồng gắn bạc đạn )

- Máy em mà cắt đồ dài từ 100cm trở lên là chạy được chừng 1 tiếng là thế nào củng đứt chỉ ( em đã thay hợp kim mới luôn rồi )

- Máy em đứt chỉ nó củng không dừng máy nữa.

- Lâu lâu nó lại bị tình trạng cắt xong sản phẩm không dừng motor

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	f97fb2b2c4b620e879a7.jpg 
Views:	0 
Size:	582.2 KB 
ID:	74851

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	eac3d909af0d4b53121c.jpg 
Views:	0 
Size:	646.9 KB 
ID:	74852

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image2.JPG 
Views:	15 
Size:	129.2 KB 
ID:	74853

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image1.JPG 
Views:	15 
Size:	128.1 KB 
ID:	74854