Em có Hart 475 bị be màn hình, bac nào có màn hình dư hoặc bán cả bộ giúp em với ạ,

Duong: 0972866417