Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	6368C7F0-88C8-4674-AA23-0603DE0967A2.jpg 
Views:	0 
Size:	634.6 KB 
ID:	77863
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	10BD77DC-607E-4FEA-8EBB-01D79A057785.jpg 
Views:	0 
Size:	661.3 KB 
ID:	77864
Driver anph asd12A-S giá 3 cái 2triệu bao ship