Như tiêu đề, em có vài máy tính công nghiệp của SIEMENS Đức, hình thức đẹp, chạy SSD 120Gb/WIN 7 32 Bit, cấu hình như trong ảnh.
Bác nào có nhu cầu nâng cấp bộ điều khiển máy CNC hay đơn giản cần sự ổn định thì nó rất phù hợp.
Giá 3tr2/1case (1 bộ 22 kg). Bác nào có nhu cầu alo/zalo em nhé.
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	6.jpg 
Views:	6 
Size:	197.3 KB 
ID:	76595
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	7.jpg 
Views:	2 
Size:	134.8 KB 
ID:	76596
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	2.jpg 
Views:	4 
Size:	215.7 KB 
ID:	76597
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	3.jpg 
Views:	1 
Size:	190.0 KB 
ID:	76598
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	1.jpg 
Views:	1 
Size:	250.2 KB 
ID:	76599
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	8.jpg 
Views:	8 
Size:	399.7 KB 
ID:	76600
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	9.jpg 
Views:	3 
Size:	739.5 KB 
ID:	76601
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	10.jpg 
Views:	1 
Size:	256.7 KB 
ID:	76602
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	12.jpg 
Views:	2 
Size:	981.7 KB 
ID:	76603
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	11.jpg 
Views:	1 
Size:	726.5 KB 
ID:	76604
Thanks all.