Như tiêu đề e cần mua thanh vít me như hình các nào có zalo e 0949559981 ạ thank
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	BD155073-69B6-4953-8C82-B9419AFE3DA3.jpeg 
Views:	0 
Size:	202.7 KB 
ID:	76621Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	DA9AE14B-CC41-40D0-89E7-757E57CB6838.jpeg 
Views:	0 
Size:	165.3 KB 
ID:	76622Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	CDF4CDB1-4511-4E5C-80EF-706826F3C070.jpeg 
Views:	0 
Size:	200.1 KB 
ID:	76623Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	FECB2EDC-F3E2-465B-94AF-00358C028017.jpeg 
Views:	0 
Size:	206.9 KB 
ID:	76624Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	1DFB50E4-0337-4E32-90DB-C3CA72B34AD7.jpeg 
Views:	0 
Size:	204.4 KB 
ID:	76625Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	90139A28-E9D9-470B-B22E-19721EC7F196.jpeg 
Views:	0 
Size:	386.4 KB 
ID:	76626Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	7DF6A3B9-212D-4036-B251-F29FC26D9CD1.jpeg 
Views:	0 
Size:	375.0 KB 
ID:	76627