E cần bán máy khắc laser fiber Hãng sunX hàng của nhật vẫn đang dùng bt ,công việc của e nó hiện tại e chỉ dùng khắc imei ,nay không dùng nữa em bán lại .

giá mong muốn 40 triệu