Mình muốn mua cũ hay mới 2 cái ly hợp từ như hình sau:


Bác nào có bán hay biết chỗ bán chỉ giúp với.