Như tiêu đề bác nào rành về driver này rồi giúp đỡ e lưu thông số để khỏi bị mất về mặc định khi mình tắt điện.
E cảm ơnClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20200306_174255.jpg 
Views:	2 
Size:	670.1 KB 
ID:	77666Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20200306_174255.jpg 
Views:	2 
Size:	670.1 KB 
ID:	77666