Chào các bạn, bên mình làm bên cơ khí, đang có mấy con đồng hồ so loại cơ và điện tử của Mitutoyo ( như hình). Sau một thời gian sử dụng cần hiệu chuẩn lại, nên nhờ các bạn tư vấn giúp mình nơi nào uy tín để hiệu chuẩn lại đồng hồ so. Mình xin cảm ơn