mọi người chò em hỏi về cách đấu của mạch FX1N-20MT vào drive DM542 với