Chào các bác chẳng là gần đây máy plasma cnc của e bị lỗi. Trục X, A của máy plasma chạy trước khi mỏ cắt bắn tia thành ra là đường cắt bị thiếu không đứt hẳn, trước đó e vẫn cắt bình thường. Bác nào đã gặp qua xin chỉ giáo giúp e đó là bị sao với ạ. E cảm ơn các bác đã đọc bài.