Cần bán máy phay NC trâu bò hành trình XYZ: 900x400x500 chưa sừ dụng ở VN Giá bán 100tr liên hệ sđt 0369030307 xem máy tại biên hòa đồng nai.
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	9072B1D6-2C20-46C7-90B5-11D73769E097.jpg 
Views:	7 
Size:	574.0 KB 
ID:	78277Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	9BB483F8-D7DA-4290-B1DF-8E5F0E8047B3.jpg 
Views:	1 
Size:	729.5 KB 
ID:	78278Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	8D451E96-922B-4332-8B44-30EF3E5A4005.jpg 
Views:	1 
Size:	617.3 KB 
ID:	78279Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	8D451E96-922B-4332-8B44-30EF3E5A4005.jpg 
Views:	1 
Size:	617.3 KB 
ID:	78279Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	8D451E96-922B-4332-8B44-30EF3E5A4005.jpg 
Views:	1 
Size:	617.3 KB 
ID:	78279