Cần mua encoder 1024xung UVW như hình:
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	nvo.jpg 
Views:	1 
Size:	119.0 KB 
ID:	78473
Thanks