Mình cần mua visme, đai ốc bi hoặc thường, bước 20 trở lại, fi30 trở lên, hành trình khoảng 1000, số lượng 4 đoạn. Cảm ơn các bác đã xem tin!