Bác nào có nguồn laser CO2 cũ (80w) không dùng pass lại cho em