Mới gom đuoc vài cái hộp số T tỷ lệ 1:3 anh em nào cần thì alo minh 09039426tám chín
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	BEC5F52E-B44F-4FB5-BC98-E06F455EDD04.jpg 
Views:	1 
Size:	505.9 KB 
ID:	78584Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	BEC5F52E-B44F-4FB5-BC98-E06F455EDD04.jpg 
Views:	1 
Size:	505.9 KB 
ID:	78584