ae ai biết công ty viettechcnc này có uy tin và chất lượng không xin ít ý kiến với . cảm ơn anh em nhiều