Khung máy CNC Nhật Bản to nặng cứng vững, hành trình 2.35x 1.3m, 2 trục vitme, trục X vitme phi 30 bước 25mm, trục Y vitme 40 bước 40mm, vitme sáng bóng chạy êm, tay quay nhẹ nhàng, có 2 khung, giá 35tr/1, zalo: 0935047366.

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	z2853349701822_10971d504edace5cfd1c88b6a0e60669 (1).jpg 
Views:	5 
Size:	193.6 KB 
ID:	78698
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	z2853349699263_7dbc04eb5078d6677406cbadb631ffd4 (1).jpg 
Views:	2 
Size:	292.3 KB 
ID:	78697
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	z2853349704927_74ec7393d74310e9eba213d460e0a40c.jpg 
Views:	1 
Size:	138.4 KB 
ID:	78699
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	z2853349707635_75eda1c6a5cec0b812d434ff89fb2b20.jpg 
Views:	0 
Size:	262.0 KB 
ID:	78700
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	z2853349711541_ed93933c3476b43efac6708d848da1a6.jpg 
Views:	0 
Size:	276.6 KB 
ID:	78701