Bác nào có bản vẽ máy lốc tôn cho e xin tham khảo với.em cám ơn ạ.