Dạ các bác.có bác nào có bản vẽ máy lốc tôn cho e xin tham khảo với ạ.