Bác nào có số lượng motor giảm tốc 220V.400w 10 v/1p liên hệ e ạ.03328772oo