THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC
"LẬP KẾ HOẠCH, ĐIỀU ĐỘ VÀ
KIỂM SOÁT CÔNG TÁC BẢO TRÌ"
Khóa ngày: 23/06/2022

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:
Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát bảo trì là nhóm công việc yếu kém nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mặt khác nếu lập kế hoạch bảo trì tốt, có thể tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy. Vì vậy khóa học được thiết kế để cải thiện hiện trạng này.

Qua khóa học, học viên có thể:
- Hiểu biết và áp dụng bảo trì tinh gọn.
- Hiểu tầm quan trọng và hiệu quả mang lại nếu lập kế hoạch tốt.
- Hiểu biết để cải tiến quá trình lập kế hoạch bảo trì.
- Hiểu biết để cải tiến điều độ công việc bảo trì.
- Hiểu biết để cải tiến hoạt động kiểm soát lập kế hoạch và điều độ bảo trì.
- Biết cách và triển khai đánh giá hiệu quả công tác bảo trì bằng bộ 30 chỉ số.
- Hiểu biết vai trò quan trọng của phần mềm quản lý bảo trì trong việc nâng cao hiệu quả lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì.
- Xây dựng dự án cải tiến hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì cho doanh nghiệp.

THÔNG TIN KHÓA HỌC:
- Ngày khai giảng: thứ năm, ngày 23/06/2022
- Ngày học: 23, 24, 30/06 & 01/07/2022 (thứ năm & thứ sáu hàng tuần)
- Thời gian học: Sáng: 08g30 – 11g30, chiều: 13g00 – 16g00
- Thời lượng: 04 ngày
- Địa điểm học: 91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

NỘI DUNG KHÓA HỌC:
• Mở đầu về bảo trì.
• Bảo trì tinh gọn.
• Lập kế hoạch công việc bảo trì.
• Quá trình lập kế hoạch bảo trì.
• Điều độ công việc bảo trì.
• Kiểm soát lập kế hoạch và điều độ bảo trì.
• Ứng dụng hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính để lập kế hoạch bảo trì.
• Đánh giá hiệu quả lập kế hoạch bảo trì bằng bộ 30 chỉ số.
• Lập dự án và báo cáo cuối khóa dự án cải tiến hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì.

GIẢNG VIÊN: PGS. TS. PHẠM NGỌC TUẤN – Giảng viên cao cấp, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa TP HCM; Phó Chủ tịch Hội Cơ khí TP. HCM, có 40 năm kinh nghiệm trong đào tạo, tư vấn thực hiện các giải pháp cải thiện năng suất, chất lượng và bảo trì trong doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
• Ban giám đốc, các nhà quản lý, quản đốc, tổ trưởng, các kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật làm công tác bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị và các công đoạn có liên quan tới sản xuất công nghiệp và tất cả những người quan tâm đến bảo trì.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
• Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất nhằm cải thiện việc lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì của doanh nghiệp.
• Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên.

TÀI LIỆU: tài liệu giảng dạy được biên soạn chuyên sâu về Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì, được phát cho mỗi học viên một bộ.

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	LKH.jpg 
Views:	0 
Size:	704.8 KB 
ID:	78790