Tìm được bộ sách Ebook mẹo dùng AutoCAD nên share với mọi người, mặc dù phải đăng ký để nhận link tải nhưng nó hoàn toàn miễn phí
https://vietcad.com/tin-tuc-su-kien/...biet-1041.html
---------------
Các trang thông tin CAD/ CAM nên theo dõi
https://mastercam.vn/
https://ptcvietnam.vn/
https://vray.com.vn/
http://lumion3d.vn/
http://bricscad.vn/