Bản tin công nghệ CAD #2 – Tổng hợp nhiều nguồn. Từ hướng dẫn, thủ thuật đến các bài viết kỹ thuật được sưu tầm mà bất kỳ người dùng CAD nào cũng nên đọc qua. Kỳ này chúng ta sẽ đến với Tổng hợp các playlist cho người học 3D

https://vietcad.edu.vn/ban-tin-cong-...o-nguoi-hoc-3d