em có ít đồ cần bán ạ
ê tô cường lực thép trắng toàn bộ, mới chưa sử dụng,130 x 300 còn nguyên lớp nhựa bảo vệ 14 tr
ê tô cường lực thân gang, mới chưa sử dụng,160x320 còn nguyên lớp nhựa bảo vệ 14 tr
mâm cặp nhật bãi phi 170 trấu tháo rời, 2,5 triệu
các chuôi dao tiện evemore 350 nghìn 1 cái mới cứng
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	6ff9ead23ffae2a4bbeb.jpg 
Views:	0 
Size:	533.4 KB 
ID:	78872
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	e14e3b65ee4d33136a5c.jpg 
Views:	0 
Size:	720.1 KB 
ID:	78873
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	3748052cd0040d5a5415.jpg 
Views:	1 
Size:	715.7 KB 
ID:	78874
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	3748052cd0040d5a5415.jpg 
Views:	1 
Size:	715.7 KB 
ID:	78874Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	8f201f41ca6917374e78.jpg 
Views:	0 
Size:	480.5 KB 
ID:	78875
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	8f201f41ca6917374e78.jpg 
Views:	0 
Size:	480.5 KB 
ID:	78875
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	b974460093284e761739.jpg 
Views:	0 
Size:	701.5 KB 
ID:	78876
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	0558551c80345d6a0425.jpg 
Views:	0 
Size:	507.3 KB 
ID:	78877
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	39603852ed7a3024696b.jpg 
Views:	0 
Size:	553.7 KB 
ID:	78878
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	c4d47483a1ab7cf525ba.jpg 
Views:	0 
Size:	544.9 KB 
ID:	78879